Cục Đổi Nguồn LiOA - Bộ Đổi Nguồn 220V Sang 100V 120V

Hiển thị 16 sản phẩm

Bộ đổi nguồn LiOA còn được gọi là cục đổi nguồn điện hay biến áp tự ngẫu LiOA 1 pha, là sản phẩm do Công ty Cổ phần Công nghệ cao LiOA sản xuất.

Tác dụng của bộ đổi nguồn LiOA

Bộ đổi nguồn LiOA đúng như tên gọi của nó, là thiết bị điện có tác dụng đổi nguồn điện 1 pha từ 220V sang 100V và 120V. Được sử dụng cho các thiết bị điện nhập khẩu, theo tiêu chuẩn của Nhật Bản (100V) hoặc Mỹ (120V)